בית החולים ע''ש ליאוניה וישראל פוזננסקי


יהודים לא יכלו להשתמש בשירותי בתי החולים הנוצריים בגלל בעיית הכשרות ועבודה בשבת. ב-1881 יזם ישראל פוזננסקי בניית בי"ח יהודי. הרוח החיה בהקמתו של ביה"ח הייתה אשתו Leonia ביה"ח יהודי נבנה ע"י הארכיטקט Juliusz Jung ב-1886-90 ברחוב 1/3 Nowo Targowa כיום רח' Sterlinga עד פרוץ המלחמה נקרא על שם הזוג פוזננסקי.
קישורים
בית החולים סטרלינגה מדריך למבני סיעוד בלודז'


No comments: